Ultima apariţie editorială :

Managementul analizei informaţiilor

Lucian Ivan

   Lucrarea de faţă îşi propune organizarea ştiinţifică a metodelor analitice existente, concomitent cu crearea de metode analitice noi care să îmbine armonios managementul cu analiza informaţiilor cu cel al managementului gestionării crizelor, fiind necesare elemente liant între cele două domenii. Obiectivul principal de nivel strategic al lucrării este reprezentat din fundamentarea unui model viabil pentru managementul analizei informaţiilor care să sprijine, în mod real, Sistemul de management integrat al crizelor, bazat pe exploatarea cu celeritate a datelor şi informaţiilor existente la un moment dat. Subsecvent acestui obiectiv principal, au fost conceptualizate obiective operaţionale care, odată îndeplinite, conduc la eficientizarea activităţii pe palierul analizei informaţiilor şi la crearea premiselor favorabile pentru stabilirea corelaţiilor sistemice specifice managementului analizei informaţiilor, care au fost urmărite pe perioada cercetării.

Managementul analizei informaţiilor

Anul apariţiei: 2018     ISBN: 978-606-772-333-5     Format: 17 x 24 cm     Număr de pagini: 310