Ultima apariţie editorială :

Noţiunii fundamentale de chimie. Vol. 1

Ana-Maria Hossu

   Chimia contribuie la formarea multor categorii de specialişti cu studii superioare, fără ca aceştia să devină chimişti. Inginerii, medicii, biologii, farmaciştii, etc., dacă nu au cunoştinţe serioase de chimie, nu-şi pot desfăşura activitatea la un nivel corespunzător. Astfel, elaborarea şi publicarea unei cărţi care să cuprindă noţiuni fundamentale de chimie, o carte cu profil larg, vine în sprijinul tuturor specialiştilor care fac apel la chimie. Materialul este alcătuit din două volume. Cititorii interesaţi vor descoperi în primul volum şapte capitole în care se tratează printre altele structura atomului, legăturile chimice, tipuri de reacţii chimice, noţiuni de electrochimie. Partea a doua cuprinde noţiuni de cinetică chimică, termodinamică şi face o incursiune în zona materialelor polimerice şi a stării vitroase, domenii de interes mai ales pentru viitorii ingineri. Cartea este dominată de un evident caracter didactic şi s-a urmărit prezentarea noţiunilor într-un mod clar, explicit, fără a fi neglijat nivelul ştiinţific. Aceasta va utilizată de către cei care nu sunt chimişti de profesie, dar au nevoie de noţiunile elementare de chimie.

Noţiunii fundamentale de chimie. Vol. 1

Anul apariţiei: 2016     ISBN: 978-606-772-100-3     Format: 17 x 24 cm     Număr de pagini: 148