Ultima apariţie editorială :

Viaţa mea este o carte deschisă. Retrospectivă literară Mihai Stan

Elena Stan

   Ca romancier, Mihai Stan se revendică şi se integrează în programul estetic al Şcolii de la Târgovişte pe care au făcut-o cunoscută Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Radu Petrescu. Integrarea sa în acest program şi direcţie nu-i periclitează originalitatea, personalitatea artistică. Mihai Stan este un scriitor cu propensiune spre ludic, un umorist bonom şi sagace, care prin ocheanul întors ai ironiei nu ezită să satirizeze tarele lumii de ieri şi de azi. O face, însă, alegându- şi uneltele, modalităţile, strategiile, cu o detaşare inteligentă, apropiindu-se suficient de obiect pentru a-l cunoaşte şi a şi-l apropria. Intervenţiile auctoriale se fac din aceeaşi poziţie care pare a juca obiectivitatea, nu pentru a-şi camufla subiectivitatea, ci pentru a-i da credibilitate. Când se integrează, mucalit, între personaje sau între cititoreţi, Mihai Stan o face cu aceeaşi ingenuitate de Candid volterian, naiv şi sentimental, martor al realităţii celei mai bune dintre lumile posibile. Varietatea instanţelor naraţiunii, modul jucăuş de a interfera perspectivele narative pentru a crea romanul, antiromanul şi metaromanul - romanul împotriva memoriei şi romanul redeşteptării memoriei colective, plus dosarul critic integrat ficţiunii, toate sunt prezente pentru a face din spectacolul naraţiunii un spectacol al inteligenţei imaginative propunând un mod epic de a fantaza pe temele eterne ale omului.

Viaţa mea este o carte deschisă. Retrospectivă literară Mihai Stan

Anul apariţiei: 2018     ISBN: 978-606-772-269-7     Format: 15 x 23 cm     Număr de pagini: 464